Forest Law Enforcement and Governance

Ce reprezinta FLEG

Planul de Actiune FLEG-T al Uniunii Europene


Ce reprezinta Lemnul Legal


Planul de actiune EU FLEGT identifica un numar de masuri ce trebuiesc luate in sensul reducerii taierilor ilegale si a comertului cu lemn cu provenineta ilegala. Fundamental pentru implementarea acestor masuri o reprezinta diferentierea lemnului cu provenienta legala de cel cu provenienta necunoscuta sau ilegala.


Definitia legalitatii va reprezenta o parte componenta importanta pentru Sistemele de Asigurare a Legalitatii care vor face parte din Acordurile Voluntare de Parteneriat (VPA's) ce vor fi negociate intre tarile UE si tarile producatoare.


Scopul pe termen lung al Planului de actiune EU FLEGT il reprezinta managementul durabil al padurilor in tarile de unde ajunge lemn in UE.Ca urmare, o defintie a legalitatii pentru "lemnul legal" si in dezvoltarea sistemelor de asigurare a legalitatii va trebui sa includa cele trei elemente de baza ale "sustenabilitatii": mediu, social si economic. Elementele de baza care ar trebui sa stea la baza definirii legalitatii:

  • 1. Acordul cu cerintele privind managementul forestier responsabil inclusiv acordul cu leguslatia privind mediul,protectia muncii si drepturile comunitatilor locale
  • 2. Garantarea dreptului de exploatare a padurii in limitele legal recunoscute
  • 3. Respectarea proprietatii si a drepturilor de folosinta asupra terenurilor si a resurselor fara incalcarea acestora in urma unor operatiuni forestiere
  • 4. Acordul privind cerintele procedurale privind importul si exportul
  • 5. Acordul cu cerintele privind taxele, obligatiile vamale de import - export.

Sisteme de Asigurare a Legalitatii Lemnului

Contact

Marius Turtica

tel: +40 740 300 616

acf@certificareforestiera.ro

Certificate FSC Romania


harta_cert_small

Harta zonelor de risc si PVRC Romania

harta_risc_small

Ghid PVRC

harta_risc_small